LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

Đặc biệt chú trọng vào việc tuân thủ quy định về lao động và việc làm. Sự đa dạng và kinh nghiệm của cộng sự chúng tôi cho phép chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến pháp luật lao động, bao gồm

  • Tư vấn và tuân thủ, bao gồm quan hệ lao động, thương lượng tập thể, đóng góp bắt buộc, chính sách nhân sự, điều tra nội bộ, chấm dứt, v.v.
  • Các cuộc hội thảo về đào tạo và tuân thủ
  • Soạn thảo hợp đồng lao động và các thoả thuận có liên quan, bao gồm thoả thuận trao đổi thông tin độc quyền, thoả thuận tư vấn, thoả thuận hạn chế, thoả thuận không tham gia, thoả thuận bảo mật và không công khai
  • Thỏa thuận cho nhân sự cao cấp và kế hoạch khuyến khích nhân viên.
  • Thủ tục hành chính và dân sự
TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LPN&PARTNERS được thành lập hơn 8 năm và đã hỗ trợ xin giấy phép lao động cho hàng ngàn khách hàng là các doanh  ...

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (WORK PERMIT)
Bạn gặp phải trường hợp khó về giấy phép lao động (Work permit) của mình, bạn am hiểu không tường tận về thủ tục cũng như cách thức chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động (work permit) thật đầy ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368