LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Chúng tôi tư vấn thiết lập tất các loại hình đầu tư cho khách hàng tại Việt Nam, từ liên doanh, công ty con, chi nhánh, cho đến văn phòng đại diện.

Chúng tôi làm việc với tư cách là cố vấn bên ngoài làm việc với ban quản lý và / hoặc các chuyên gia pháp luật trong công ty về các vấn đề của công ty và các vấn đề giao dịch, như thay đổi giám đốc hoặc đại diện pháp lý, sửa đổi điều lệ hay giấy phép kinh doanh, thay đổi phạm vi kinh doanh, tăng / giảm vốn điều lệ, họp cổ đông / ban giám đốc, soạn thảo / rà soát hợp đồng kinh doanh, hải quan và các vấn đề ngoại hối cũng như các vấn đề tuân thủ quy định.

  • Đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chúng tôi xử lý các giao dịch từ khi bắt đầu đến hoàn thành, bao gồm cơ cấu đầu tư, lựa chọn đối tác, thẩm định, chuẩn bị đầy đủ tài liệu và xin chấp thuận chủ trương.
  • Mua bán và Sáp nhập. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc tiến hành các hoạt động soát xét pháp lý, đàm phán, cấu trúc giao dịch, vấn đề việc làm và bất động sản, và soạn thảo tài liệu.
  • Vốn đầu tư tư nhân và Vốn đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi tư vấn cho các doanh nghiệp mới thành lập ở giai đoạn phát triển ban đầu ở Việt Nam; cũng như hỗ trợ các công ty trưởng thành trong việc cấu trúc hoạt động của họ, đàm phán quan hệ đối tác chiến lược, mua bán và giải thể, và các giao dịch thanh khoản. Chúng tôi tư vấn giai đoạn đầu trong việc gây quỹ, mua lại, tổ chức, liên doanh, quản trị.
  • Công nghệ & Thương mại Điện tử. Chúng tôi tư vấn và đại diện khách hàng trong việc xin cấp giấy phép thương mại điện tử tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng hoạt động như một "cố vấn pháp lý nội bộ" hàng tháng cho các công ty cần trợ giúp của luật sư chúng tôi, những người tham gia vào các vấn đề của khách hàng như thể các luật sư làm việc nội bộ cho khách hàng. Các luật sư của chúng tôi sẽ theo yêu cầu của khách hàng tham dự các cuộc họp thường kỳ hoặc đặc biệt hoặc cuộc họp của giám đốc và soạn thảo các biên bản hoặc nghị quyết cần thiết, chuẩn bị và đệ trình hồ sơ pháp lý khi cần thiết và cung cấp ý kiến ​​pháp lý về các cuộc họp được tổ chức để tuân thủ các quy định hoặc tuân thủ khác. Với vai trò tư vấn tại chỗ, công ty chúng tôi cũng thực hiện các nhiệm vụ tương tự như thư ký công ty cung cấp các dịch vụ để chuẩn bị và lưu trữ tất cả các tài liệu pháp lý và văn bản pháp luật tại văn phòng cũng như quản lý tại văn phòng của khách hàng.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, LPN&PARTNERS tự hào là một trong những công ty tư vấn hàng đầu về lĩnh vực này. Chúng tôi đã hỗ trợ ...

Thông tin về thành lập doanh nghiệp vốn ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI tại Việt Nam
Ngày 4/1/1995, Việt Nam nộp đơn là thành viên cùa WTO. Ngày 7/11/2006, Đại Hội đồng đã thông qua hồ sơ gia nhập của Việt Nam – báo cáo của Ban công tác, Cam kết về thương mại ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368