LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ THUẾ VÀ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào kế hoạch thuế doanh nghiệp và tuân thủ. Chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về:

  • Lập kế hoạch và tuân thủ thuế TNDN
  • Ưu đãi thuế và miễn thuế
  • Tư vấn và tuân thủ về thuế GTGT

tư vấn thuế về hợp đồng thương mại, hợp đồng liên doanh, giao dịch M & A; thoả thuận quản lý, cho vay, cho thuê, chuyển giao công nghệ và đầu tư PE/VC.

TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
TƯ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP LPN&PARTNERS  luôn tự hào là công ty tư vấn dành cho doanh nghiệp người việt, chúng tôi đã hỗ trợ hàng ngàn khách hàng trong việc thành ...

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP HỘI THẢO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Xin giấy phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài, hội thảo có sự tham gia 1 bên hoặc các bên là nước ngoài. Chúng tôi đã hỗ trợ tư vấn cho nhiều tổ chức và cá ...

Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368