LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ Dịch vụ THUẾ VÀ DOANH NGHIỆP

Luật Sư Riêng Của Doanh Nghiệp

 I. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hợp đồng:

Chúng tôi tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ,  Hợp đồng thuê/cho thuê, vay/cho vay, Hợp đồng lao động, Hợp đồng đại lý, Hợp đồng hợp tác kinh doanh v.v…

  II. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành doanh nghiệp:

 Chúng tôi tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành doanh nghiệp gồm:

    Quy chế hoạt động (Quy chế quản lý điều hành, Quy chế tài chính kế toán, Quy chế mua bán, Quy chế phòng kinh doanh, Quy chế quản lý chất lượng, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế quản lý hợp đồng, Quy chế quản lý con dấu  v.v…)

    Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên v.v…

    Các văn bản hành chính như Mẫu quyết định của Ban Giám đốc, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kỹ thuật v.v…

  III. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ điều hành pháp lý doanh nghiệp

Chúng tôi rà soát, tư vấn và soạn thảo Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp:

    Điều lệ công ty

    Thỏa thuận, Biên bản góp vốn của các thành viên

    Hợp đồng, Biên bản chuyển nhượng vốn góp/cổ phần giữa các thành viên

    Hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, Biên bản bàn giao

    Hồ sơ giải thể, phá sản

 

Chúng tôi cũng rà soát Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo Doanh nghiệp có đủ các giấy tờ pháp lý cần thiết:

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

    Các thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

    Hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

 IV. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn, soạn thảo và rà soát hồ sơ quản trị nhân sự doanh nghiệp

Chúng tôi tư vấn, rà soát và soạn thảo các loại văn bản sau:

a) Nội quy, chính sách lao động

    Nội quy lao động (đăng ký với Sở Lao động và Thương binh Xã hội)

    Quy tắc đạo đức kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp

    Quy chế tuyển dụng

    Quy chế đánh giá nhân viên, lương thưởng

    Quy chế kỷ luật, sa thải nhân viên

    Thang bảng lương

b) Hợp đồng lao động, các văn bản liên quan:

    Mẫu Hợp đồng lao động chung, Hợp đồng lao động đối với những vị trí chủ chốt

    Mẫu Hợp đồng đào tạo

    Thỏa thuận bảo mật thông tin, không lôi kéo và quyến sở hữu trí tuệ

    Mẫu mô tả nội dung và yêu cầu công việc cho các vị trí trong doanh nghiệp

    Các mẫu quyết định tuyển dụng, lương, thưởng, thuyên chuyển, đề bạt, kỷ luật, sa thải nhân viên …

Luật sư riêng

  V. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: tư vấn sở hữu trí tuệ

Chúng tôi tư vấn:

    Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

    Bảo hộ quyền tác giả

    Chống cạnh tranh không lành mạnh (hàng giả, hàng nhái)

  VI. Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp: giải quyết tranh chấp

    Luật sư đại diện: Luật sư đại diện cho doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương lượng với các đối tác của khách hàng trong các tranh chấp dân sự và kinh tế

    Luật sư bào chữa và luật sư bảo vệ (luật sư tranh tụng): Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp khi tham gia các vụ án tại Tòa án, Trung tâm trọng tài

 VII. Một số rủi ro pháp lý doanh nghiệp thường gặp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh:

 • Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp:
 • Tranh chấp liên quan đến vấn đề góp vốn giữa các thành viên công ty, cổ đông của doanh nghiệp: Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp; Góp không đủ số cổ phần, số vốn góp đã đăng ký, nhưng vẫn yêu cầu được coi là cổ đông với quyền và lợi ích như của một người đã góp đủ;
 • Tranh chấp phát sinh từ phương thức góp và tài sản góp vốn như: Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản;
 • Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng;
 • Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên;
 • Tranh chấp vì về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp;
 • Không chấp nhận quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên vì quyền lợi của mình không được như mong đợi;
 • Tranh chấp liên quan các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, tiền lương, ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, quy chế, nội quy,..
 • Tranh chấp với đối tác, bạn hang:
 • Tranh chấp liên quan đến hợp đồng, đầu tư, thực hiện hợp đồng, vi phạm tiến độ thanh toán, cung cấp hàng hóa dịch vụ, các vấn đề liên quan đến vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại,…;
 • Thiệt hại, do thiếu am hiểu trong vấn đề tra cứu, cập nhật các thông tin pháp lý, tài chính liên quan đến bạn hàng, đối tác,…
 • Các rủi ro pháp lý khi thực hiện các nghĩa vụ, thủ tục tại cơ quan quản lý nhà nước:
 • Các thủ tục trong việc đăng ký, thay đổi, cấp các loại phép liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi khi có sự vi phạm về hàng hóa, dịch vụ,…
 • Việc nộp thuế, kê khai thuế, các vi phạm pháp luật thuế,…
 • Các thiệt hại do thiếu am hiểu liên quan đến thủ tục, chính sách pháp luật, quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thuế, xuất nhập khẩu, bảo hiểm,…

Nội dung bài viết chỉ có tính tham khảo, nó không phải là ý kiến tư vấn của chúng tôi, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368