LPN&PARTNERS - VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

 • (+84) 937.029.368
 • [javascript protected email address]
 • Your Language:Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí

Trang chủ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều kiện thành lập công ty có nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện chung khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

   a/ Lĩnh vực đầu tư không nằm trong các lĩnh vực bị cấm đầu tư gồm:

 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng
 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam
 •  Đầu tư các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường
 • Đầu tư các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam, sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế
 • Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định

     b/ Điều kiện trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

 *** Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất:

    + Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương

    + Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án

    + Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự

    Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại

    + Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án

    + Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án

    + Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO

    + Đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn đầu tư, vốn pháp định theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể

    + Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong từng dự án cụ thể

 *** Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ

    + Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO

    + Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO

    + Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án

    + Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư

    + Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án.

- Nhà đầu tư chọn lựa ngành nghề đầu tư vì mỗi ngành nghề sẽ được quy định rõ trong cam kết WTO sau đó nghiên cứu thêm Luật Chuyên ngành biết được lựa chọn chính xác và yêu cầu đầu tư.

- Sau khi chọn xong ngành nghề kinh doanh chuyển sang chọn loại hình đầu tư

                  Công ty TNHH 100 vốn đầu tư nước ngoài:

   Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp, trong đó:

 • Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi
 • Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp
 • Theo quy định của chính phủ " quy định thành lập công ty 100 vốn nước ngoài " thì việc chuyển nhượng cho thành viên khác tại điều 52 Luật Doanh Nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2015.

   2. Riêng về công ty sau khi đăng ký và được cấp giấy hoạt động mới có quyền kinh doanh

Điều kiện thành lập công ty

   3. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

                        Công ty cổ phần 100% vốn đầu tư nước ngoài:

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa
 1. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 2. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

   Các loại giấy phép nào cần phải xin khi thành lập công ty vốn nước ngoài:

Các giấy phép phải xin đối với Công ty có vốn đầu tư nước ngoài

   - Giấy chứng nhận đầu tư (IRC)

   - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tách giấy) (ERC)

    - Giấy phép kinh doanh (Business License)

Riêng đối với Giấy phép kinh doanh LHD Law Firm xin hướng dẫn các hồ sơ cơ bản gồm có:

     Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Business License)

 Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động cảu doanh nghiệp

Nội dung bài viết chỉ có tính tham khảo, nó không phải là ý kiến tư vấn của chúng tôi, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368