LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Đội ngũ luật sư

Ông vũ Văn Biển
Ông vũ Văn Biển
Luật sư cao cấp

Ông Biển đại diện cho khách hàng trong trường hợp liên quan đến tranh chấp giữa các cổ đông hoặc đối tác kinh doanh, các tranh chấp về kinh doanh, việc làm, xây dựng, dân sự, hình sự và các vấn đề thương mại khác trước các cơ quan, tòa án và các cơ quan trọng tàiBài viết liên quan
Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368