LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Đội ngũ luật sư

Ông Vũ Viết Thịnh
Ông Vũ Viết Thịnh
Luật sư thành viên

Các lĩnh vực chuyên môn chính của ông Thịnh bao gồm tư vấn và giải quyết tranh chấp trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Chứng khoán và Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp (CIT), Thuế Thu nhập Cá nhân (PIT). Ông Thịnh đã trực tiếp tư vấn một số giao dịch liên quan đến cơ cấu, sáp nhập, mua bán, đầu tư và bất động sản.Bài viết liên quan
Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368