LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Đội ngũ luật sư

Ông Nguyễn Hiệp
Ông Nguyễn Hiệp
Luật sư điều hành

Luật sư Hiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giao dịch thương mại và doanh nghiệp. Ông Hiệp đã hỗ trợ và đại diện khách hàng trong nhiều lĩnh vực, từ các công ty logistics toàn cầu cho đến các công ty hoạt động thương mại cũng như các công ty vận tải. Ông Hiệp là người điều hành đội ngũ tư vấn lĩnh vực đầu tư. Trước khi thành lập LPN & PARTNERS, Ông Hiệp làm cố vấn pháp lý cho LHD, một công ty luật địa phương.Bài viết liên quan
Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368