LPN&PARTNERS - VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

  • (+84) 937.029.368
  • [javascript protected email address]
  • Your Language:Luật Phương NamHỏi đáp pháp luật miễn phí

Trang chủ THUẾ VÀ DOANH NGHIỆP

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Đầu tiên, bạn cần phải hiểu vốn điều lệ là gì?

 Vốn điều lệ là số vốn do chính các thành viên, các cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn trong một thời hạn nhất định; được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp.

 Khác với vốn điều lệ, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có tùy vào mỗi ngành nghề kinh doanh để có thể thành lập doanh nghiệp, mức vốn pháp định do pháp luật quy định đối với mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau.

 Doanh nghiệp được quyền tự khai mức vốn điều lệ trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên khi kê khai mức vốn này cần phù hợp với khả năng thực tế của doanh nghiệp. Vì khai mức vốn bao nhiêu mình sẽ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đó.

 Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn?

Bất cứ ai khởi nghiệp cũng sẽ thắc mắc thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn, cần bao nhiêu vốn điều lệ? Câu trả lời đó là còn tuỳ vào doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh nào được phân tích trong 2 trường hợp dưới đây:

+ Nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh bình thường tức là không yêu cầu về vốn pháp định thì luật không hạn chế mức tối thiểu để thành lập doanh nghiệp. Nghĩa là chỉ cần kê khai mức vốn phù hợp với quy mô thực tế của doanh nghiệp là có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân. Ví dụ: Trong trường hợp này có thể kê khai 10 triệu, 100 triệu, 3 tỷ, 10 tỷ…. miễn sao phù hợp với quy mô và khả năng chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã khai là được.

+ Nhưng nếu doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, thì doanh nghiệp cần đăng ký mức vốn thấp nhất bằng mức vốn quy định cho ngành nghề yêu cầu vốn pháp định đó. Ví dụ: Mức vốn pháp định tối thiểu của ngành nghề kinh doanh bất động sản là 20 tỷ. Nếu bạn muốn kinh doanh ngành này thì cần đăng ký vốn là 20 tỷ, 20,1 tỷ, 21 tỷ….. Cứ thấp nhất 20 tỷ là được.

   Luật doanh nghiệp không quy định vốn điều lệ nhưng doanh nghiệp lưu ý về thời hạn góp vốn, về tăng/giảm vốn điều lệ cho mỗi loại hình công ty, doanh nghiệp của mình trong quá trình kinh doanh.

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân:

Vốn thành lập doanh nghiệp tư nhân được quy định thế nào? Chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có thể tự lựa chọn vốn điều lệ cho doanh nghiệp của mình, tuy nhiên mức vốn thành lập đưa ra cần phải hợp lí để tránh những rắc rối về sau này.

Theo quy định của luật doanh nghiệp, vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân được quy định như sau:

 – Vốn đầu tư, vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân phải do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi và các tài sản khác.

 – Toàn bộ vốn và tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cần phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

 – Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân được quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng giảm vốn đầu tư này phải được ghi chép chính xác và  đầy đủ vào sổ kế toán. Nếu giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký ban đầu thì doanh nghiệp tư nhân chỉ được quyền giảm vốn sau khi đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.

vốn thành lập cty

     Quản lý vốn của doanh nghiệp tư nhân:

 Chủ doanh nghiệp là người có toàn quyền quyết định đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đối với việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

 Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, Chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh lời lỗ của doanh nghiệp.

 Từ những phân tích trên, chúng ta sẽ thấy được rằng không có câu trả lời nào cho vấn đề thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn? hay cần bao nhiêu vốn thì được thành lập doanh nghiệp tư nhân?. Tùy theo lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp lựa chọn ngành, nghề kinh doanh cho phù hợp cùng với các điều kiện khác để bạn có thể đưa ra được mức vốn phù hợp cho doanh nghiệp của mình mà vẫn đảm bảo nguồn vốn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

 Bạn cần lưu ý một điều rằng khi thành lập doanh nghiệp tư nhân có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với doanh nghiệp, khi doanh nghiệp xảy ra sự cố rủi ro, thì bạn là chủ doanh nghiệp bạn phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty bạn bằng tất cả tài sản của mình.

   Các loại vốn cần có khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 Thứ nhất, vốn điều lệ:

    Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân  được hiểu là số vốn do chủ doanh nghiệp góp hoặc cam kết góp vào doanh nghiệp trong một thời hạn nhất định và số vốn này sẽ được ghi vào trong Điều lệ công ty.

    Vốn điều lệ để thành lập doanh nghiệp tư nhân là bao nhiêu? Hiện nay pháp luật không quy định mức vốn điều lệ bắt buốc doanh nghiệp cần có để được thành lập doanh nghiệp mà chỉ ràng buộc đối với một số ngành, nghề kinh doanh nhất định. Khoản vốn điều lệ này sẽ do chủ doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân mà không bị pháp luật ràng buộc.

    Vốn điều lệ của doanh nghiệp tư nhân có thể thay đổi trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là thủ tục tăng vốn điều lệ công ty sẽ tương đối đơn giản, còn thủ tục giảm vốn lại cần nhiều điều kiện và thời gian nhất định. Do đó, doanh nghiệp cần phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn mức vốn phù hợp để không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của mình.

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, vốn điều lệ của DNTN sẽ được đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo nhu cầu hoạt động và quy mô của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trong trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp chỉ được phép giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

       Thứ hai, vốn pháp định:

 Giống với các loại hình doanh nghiệp khác, vốn pháp định của doanh nghiệp là ty là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp tư nhân mà doanh nghiệp phải có đủ theo quy định của pháp luật đối với các ngành kinh doanh có điều kiện quy định mức vốn pháp định cần có để  được thành lập công ty.

 Các mức vốn pháp định cần có cụ thể sẽ tùy vào ngành, nghề kinh doanh khác nhau do Chính phủ quy định mức vốn cụ thể.Khi doanh nghiệp bạn muốn đăng ký một ngành, nghề mà ngành, nghề này thuộc danh sách các ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định thì bắt buộc công ty bạn phải có đủ số vốn tối thiểu tưng ứng với ngành nghề đó thì mới đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành, nghề này.

 Như vậy, Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, vốn pháp định là mức vốn tối thiểu bắt buộc phải có để doanh nghiệp của bạn đăng ký kinh doanh một ngành, nghề có điều kiện nào đó và đây cũng chính là mức vốn tối thiểu để thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

            Thứ ba, vốn ký quỹ:

 Đây là số vốn mà doanh nghiệp đăng ký để làm thủ tục thành lập doanh nghiệp trong một số trường hợp bắt buộc. Theo đó, doanh nghiệp phải đăng ký tài khoản ký quỹ tại ngân hàng và có một khoản tiền ký quỹ thực tế trong ngân hàng đó để đảm bảo hoạt động của công ty.

   Vốn ký quỹ là một phần thuộc vốn pháp định nhưng vốn này bắt buộc doanh nghiệp phải có số tiền ký quỹ thực tế nộp trong ngân hàng để đảm bảo được trong suốt thời gian hoạt động của công ty.

          Thứ tư, vốn của tổ chức, cá nhân nước ngoài

  Đây là mức vốn của nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vào doanh nghiệp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập doanh nghiệp theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

  Khác với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài muốn góp vốn vào Công ty TNHH hay Công ty cổ phần thì phần vốn này có thể chiếm tỷ một lệ nhất định trong công ty Việt Nam, có thể một phần hoặc toàn bộ vốn. Nhưng đối với doanh nghiệp TN, nhà đầu tư nước ngoài muốn đóng góp thì bắt buộc phải đóng 100% vốn để có thể thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài.

Nội dung bài viết chỉ có tính tham khảo, nó không phải là ý kiến tư vấn của chúng tôi, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề, quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

 


Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368