LPN&PARTNERS VIETNAM INTERNATIONAL FIRM

Trang chủ văn bản - biểu mẫu

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Văn phòng đại diện công ty là gì? Doanh nghiệp có quyền lập văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố tại Việt Nam và/hoặc nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều ...

MỘT VÀI LƯU Ý KHI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
MỘT VÀI LƯU Ý KHI THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN * Thứ nhất, đó là vấn đề đặt tên cho Văn phòng đại diện Hiện nay, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Tên văn phòng ...

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đặc điểm pháp lí của văn phòng đại diện. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì: “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho ...

NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Nghị định 78/2015/ND-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015


LUẬT DOANH NGHIỆP 2014
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13- ngày 26/11/2014
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012

LUẬT THƯƠNG MẠI Số 36/2005/QH11
Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005

THÔNG TƯ 16/2015/TT-BKHĐT
Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT, ngày 18/11/2015 quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục dự án đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại việt nam

Trang: 1 2
Luật Phương Nam - Phone: +84-937-029-368